Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АЛЯ
Адрес
Град: с. Добродан, общ. Троян  5658
Улица/квартал: ул. Стара планина 85 карта
Телефони: +359 898 436 092
Email: dobrodan-2@rambler.ru
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Фолклор и етнология, Обществени науки, социология, Поезия, Учебници за ВУЗ, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7519  (Стари кодове: 978-954-8465)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис [няма име]
Град: София  1797
Улица/квартал: жк Мусагеница бл. 98 В вх. А ет. 9 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ангелина Тодорова Иванова Отговорно лице