Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: р-н Студентски, ул. Акад. Жак Натан 10 ап. 506 карта
Телефони: +359 888 738 132
Email: kkolarov@unwe.bg
Url: http://www.bamde.org
Тематики
Икономика, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-9827
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Костадин Коларов Лице за контакт
проф. д-р Митко Димитров Отговорно лице