Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
1002 PRODUCTIONS
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. 6-ти септември 4 карта
Телефони: +359 888 420 547
Email: jana.sarandeva@gmail.com
kalina.garelova@gmail.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Аудио-визуални материали, видео, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7485
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Яна Дечкова Сарандева Лице за контакт
Калина Иванова Гарелова управител Отговорно лице