Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИНТЕРАРТ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Г. С. Раковски 108 карта
Телефони: +359 899 153 567
Email: sirakova@gmail.com
Url: http://www.artdialog-bg.com
Тематики
Фантастика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91137
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Здравка Стефанова Сиракова Отговорно лице