Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Московска 49 карта
Телефони: +359 2 930 82 02, +359 2 986 17 24
Факс: + 359 2 986 17 24
Email: fjmc@uni-sofia.bg
gatanasov@uni-sofia.bg
Тематики
Печат и масова комуникация, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-619-7567  (Стари кодове: 978-954-8194)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Гриша Атанасов Лице за контакт
Веселина Вълканова Отговорно лице