Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Московска 49 карта
Телефони: (02)930-82-02, (02)986-17-24
Факс: (02)986-17-24
Email: valkanovav@gmail.com
fjmc@mail.bg
Url: http://www.fjmc-su.net
Тематики
Печат и масова комуникация, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-954-8194
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Веселина Вълканова Отговорно лице