Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Верджиния Стефани
Адрес
Град: София  1527
Улица/квартал: ул. Христо Ковачев 46 карта
Телефони: +359 884 760 644
Email: stefanidoycheva@gmail.com
Тематики
Детско-юношеска литература, Картинна книга
Статус
Активен
Кодове 978-619-91055
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Верджиния Стефани Илийчева Дойчева Отговорно лице