Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Илинденска Организация
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Илия Петров 2 карта
Email: ilindenskaorg@gmail.com
Url: http://www.strumski.com
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7212
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Филип С. Филипов председател Отговорно лице