Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Щурка
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Витоша 9 карта
Телефони: +359 893 509 352
Email: maria.borisheva@shturka.com
Тематики
Фотография, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91622
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Боришева Отговорно лице