Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
D.A.T. SOLUTIONS
Адрес
Град: Велико Търново  5054
Улица/квартал: с. Големаните, къща 16 карта
Телефони: +359 896 273 588
Email: info@dat-solutions.com
Url: http://www.dat-solutions.com
Тематики
Езотерична литература и парапсихология, Художествена литература
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-619-91043
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитри Медонски управител Отговорно лице