Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Александър Обретенов
Адрес
Град: София  1336
Улица/квартал: жк Люлин бл. 605 карта
Телефони: +359 889 522 695
Email: al_obr_obretenov@abv.bg
Тематики
История, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91279  (Стари кодове: 978-619-90798)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Обретенов Обретенов Отговорно лице