Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "За буквите - О писменехь"
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 119 карта
Телефони: +359 878 970 326
Email: b.hinkova@unibit.bg
e.vasileva@unibit.bg
Url: http://www.unibit.bg
Тематики
Икономика, Психология, Библиография и библиотекознание, Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика, История, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-185  (Стари кодове: 978-954-2946, 978-954-8887)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Бонка Хинкова директор Отговорно лице
Евгения Василева Лице за контакт