Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Ибис"
Адрес
Град: София  1528
Улица/квартал: ул. Поручик Христо Топракчиев 11, Книжна борса Искър карта
Телефони: +359 2 981 68 31
Email: office@ibis.bg
Url: http://www.ibis.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-157  (Стари кодове: 978-954-9321)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владислав Симеонов Кирилов управител Отговорно лице