Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Хон
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: р-н Красно село, бул. Иван Гешов карта
Телефони: +359 885 936 746
Email: nemo_turunen@abv.bg
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7384
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тихомир Георгиев Сергев управител Отговорно лице
Антони Здравков Лице за контакт