Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИТА ЕСТ
Адрес
Град: Пловдив  4023
Улица/квартал: бул. Княгиня Мария Луиза 68 карта
Телефони: +359 888 528 727
Email: itaest17@gmail.com
Тематики
Книги за изучаване на език, Поезия, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-9601
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Божидар Стефанов Савов Отговорно лице