Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Интел Ентранс
Адрес
Град: София  1797
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 30 карта
Телефони: +359 2 970 46 85, +359 889 827 317
Email: office@intelentrance.com
Url: http://www.intelentrance.com
Тематики
Учебници за ВУЗ, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-7703  (Стари кодове: 978-954-2910, 978-619-7554)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Божидар Ангелов Младенов управител Отговорно лице