Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ОРКП "Мисъл"
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Чумерна 12 вх. А карта
Телефони: +359 983 30 36, +359 888 234 074
Email: izdatelstvo.misal@gmail.com
Тематики
Икономика, Обществени науки, социология, Периодични издания, Учебници за ВУЗ, Право, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8006  (Стари кодове: 978-954-8128)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Георгиев Славов Отговорно лице