Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КК Арт
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: ул. Св. Иван Рилски 45 карта
Телефони: +359 878 909 312
Email: artcateringbg@gmail.com
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91752
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Красимира Калчева Отговорно лице
Христо Маринов Лице за контакт