Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Добромир Георгиев Добрев
Адрес
Град: Добрич  9300
Улица/квартал: бул. Добруджа 26 карта
Email: dobromir777@yahoo.com
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-7395  (Стари кодове: 978-619-90838)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Добромир Георгиев Добрев Отговорно лице