Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Техника
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 1 карта
Телефони: (02)987-12-83
Email: upravitel@technica-bg.com
office@technica-bg.com
sales@technica-bg.com
Url: http://www.technica-bg.com
Тематики
Домакинство и готварство, Учебници за ВУЗ, Учебници за средни специални учебни заведения и техникуми, Енциклопедии, справочници, речници, Техника, Компютър и информационни науки, обработка на данни, Образование, просвета, специално образование, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-03
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Цанкова управител инж.-мат. Отговорно лице