Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фонд за гарантиране на влоговете в банките - ФГВБ
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: ул. Владайска 27 карта
Телефони: +359 2 953 12 17, +359 2 953 13 18
Факс: +359 2 952 11 00
Email: contact@dif.bg
Url: http://www.dif.bg
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-91327  (Стари кодове: 978-954-92479, 978-954-91501, 978-954-90668)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румяна Маркова Лице за контакт
Радослав Миленков председател на УС Отговорно лице