Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Апиинфоцентър - Котларски
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: карта
П.К.: 2
Телефони: +359 2 989 87 44
Email: bees@dir.bg
Тематики
Селско стопанство, Периодични издания, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-954-9713
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Младен Крумов Котларски управител Отговорно лице