Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ликора
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: ул. Епископ Протоген бл. 43 ап. офис 2 карта
Телефони: +359 931 10 15
Email: office@likora.com
Url: http://www.likora.com
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-90664
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Петрова Николова управител Отговорно лице