Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Научен архив - БАН
Адрес
Град: София  1054
Улица/квартал: ул.15 ноември 1 карта
Телефони: +359 897 766 866
Email: lisbet@abv.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7606
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. дин Лизбет Любенова директор Отговорно лице