Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Алитеа
Адрес
Град: Пловдив  4004
Улица/квартал: ул. Пере Тошев 115 ап. 8 карта
Телефони: 0878 652-841
Email: dalina@abv.bg
Тематики
Хумор, сатира
Статус
Активен
Кодове 978-619-7062
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Далина Добрева управител Отговорно лице