Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Парадокс"
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Миджур 8 карта
Телефони: +359888549428
Email: paradox@paradox.bg
Тематики
Печат и масова комуникация, Обществени науки, социология, Поезия, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-553
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милен Милев Лице за контакт Телефони: +359888549428
Доротея Иванова Монова управител Отговорно лице