Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
РКИ "Столична библиотека"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 4 карта
Телефони: +359 2 986 21 69
Email: libsofdir@libsofia.bg
Url: http://www.libsofia.bg
Тематики
Библиография и библиотекознание, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92674  (Стари кодове: 978-619-91740, 978-954-92499)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виолета Божкова специалист комуникации Лице за контакт
Юлия Цинзова директор Отговорно лице