Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Унискорп
Адрес
Град: София  1345
Улица/квартал: жк Захарна фабрика бл. 19 вх. Б ет. 1 карта
Телефони: +359 2 417 31 00
Email: uniscorp@gmail.com
Url: http://www.uniscorp-bg.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-330  (Стари кодове: 978-954-8456)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лъчезар Рагин управител Отговорно лице
Венка Рагина Лице за контакт