Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Phoenix Media
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Методи Попов 22 А ап. офис 1 карта
Телефони: (02)868-37-00
Факс: (02)962-43-45
Email: alexandre@supernova-media.com
Url: http://www.amilova.com
Тематики
Комикси
Статус
Активен
Кодове 978-954-2947
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Алекзандр Пансиер управител Отговорно лице