Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Графит Галери
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: бул. Княз Борис I 65 карта
Телефони: +359 52 989 999
Email: manager@graffitgallery.com
Url: http://www.graffitgallery.com
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-619-90707  (Стари кодове: 978-954-92883)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Веселин Митев управител Отговорно лице
Петра Димитрова Лице за контакт