Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
TOGETHER Academy
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: бул. Тотлебен 26 карта
Телефони: +359 888 533 172
Email: info@together.bg
Url: http://www.academy.together.bg
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-7341  (Стари кодове: 978-619-90301)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Силвия Стефанова Попова управител Отговорно лице
Йоана Захариева Лице за контакт