Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АРГУС
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: бул. Скобелев 27 карта
П.К.: 5
Телефони: +359 885 119 911
Email: argus@ttm.bg
Тематики
Криминална литература, Фантастика, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Аргус е запазена марка (импринт) на Астра Компас ООД. Аргус е българско издателство за фантастика.
Кодове 978-954-570
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емануел Икономов Отговорно лице