Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ХИРОН 2000
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Христо Самсаров 43 карта
Телефони: +359 52 601 848
Email: contact@hiron2000.com
Url: http://www.hiron2000.com
Тематики
Учебници за СОУ, Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-8790
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милен Милев управител Отговорно лице