Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Станислав Йорданов Топалов
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: жк Студентски град бл. 7 а ап. 45 карта
Телефони: +359 887 602 233
Email: stopalov@gmail.com
Тематики
Геология, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-619-91346
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станислав Йорданов Топалов Отговорно лице