Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ГЛАСОВЕ.КОМ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Чумерна 7 карта
Телефони: +359 887 954 270
Email: yavor.dachkov@gmail.com
Url: http://www.glasove.com
Тематики
История, Биографии
Статус
Активен
Кодове 978-619-90338
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветанка Юрукова Лице за контакт
Явор Илиев Дачков Отговорно лице