Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фън Тези
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Св. Св. Кирил и Методий 88 вх. Б карта
Факс: +359 886 124 782
Email: funtasy@abv.bg
Url: http://www.funtasy.info
Тематики
Научно-популярна литература, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91267  (Стари кодове: 978-619-90339, 978-954-92445)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Гергана Иванова Фъркова-Ангелова управител Отговорно лице