Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Глория Палас
Адрес
Град: София  1614
Улица/квартал: бул. Никола Петков 51 карта
Телефони: (02)957-69-92
Факс: (02)957-69-92
Email: gpalace@solo.bg
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, География
Статус
Активен
Кодове 978-954-90833
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Александров Божинов Отговорно лице