Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "Неделник-ТС"
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Асен Златаров 10 карта
Телефони: +359 878 531 572
Email: nedelnik@gbg.bg
Тематики
Художествено-документална литература, Художествена литература, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90663  (Стари кодове: 978-954-91031)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светлин Костадинов Попов управител Отговорно лице