Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Киви Дизайн
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: бул. Княгиня Мария Луиза 57 карта
Телефони: (02)950 10 80, 0899 110-539; 0878 707-666
Факс: (02)950 10 80
Email: kristalin@kiwidesign.bg
office@kiwidesign.bg
Url: http://www.kiwidesign.bg
Тематики
Компютър и информационни науки, обработка на данни, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-92899
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кристалин Чавдаров управител Отговорно лице