Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
144 СОУ "Народни будители"
Адрес
Град: София  1712
Улица/квартал: жк Младост 3, ул. Бъднина карта
Телефони: +359 2 877 01 73
Факс: +359 2 877 01 73
Email: 144sou@dir.bg
Url: http://www.144sou.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7150
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Величка Станчова Николова директор Отговорно лице