Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЕПИ - Епицентър за Партньорство и Иновации
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Иван Асен II 54 карта
Телефони: +359 884 588 324
Email: hr.patev@gmail.com
Тематики
Образование, просвета, специално образование, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-7504
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лиляна Петрова Калчева Лице за контакт
Христо Василев Патев управител Отговорно лице