Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национален природонаучен музей при БАН
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Цар Освободител 1 карта
Телефони: +359 879 226 575
Факс: +359 2 988 28 94
Email: contact@nmnhs.com
Url: http://www.nmnhs.com
Тематики
Геология, Зоология, Ботаника, Биология, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-954-8828
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Павел Стоев директор Отговорно лице
Силвия Тошева Лице за контакт