Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
МЕТЕОР
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Ивац Войвода 24 карта
Email: metheorg@yahoo.com
Url: http://www.desorganisation.org
Тематики
Изкуство, Философия, Театър и драма
Статус
Активен
Кодове 978-619-7291
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ана Васева председател на УС Отговорно лице