Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЛАРГО СИТИ
Адрес
Град: Варна  9010
Улица/квартал: ул. Д-р Басанович 61 ет. 8 карта
Телефони: (052)308-733, 0899 197-209
Email: alfa3@abv.bg
Тематики
Изкуство, Периодични издания, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7026
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Кирилов Иванов управител Отговорно лице