Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Столичен куклен театър
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: Генерал Гурко 14 карта
Телефони: +359 878 734 681
Email: office@sofiapuppet.com
halacheva@sofiapuppet.com
Url: http://www.sofiapuppet.com
Тематики
Изкуство, Енциклопедии, справочници, речници, Театър и драма
Статус
Активен
Кодове 978-619-90704
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Петров Райков директор Отговорно лице
Албена Халачева зам. директор Лице за контакт