Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Столичен куклен театър
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: Генерал Гурко 14 карта
Телефони: +359 981 71 61
Факс: +359 987 72 88
Email: office@sofiapuppet.com
marketing@sofiapuppet.com
Url: http://sofiapuppet.com
Тематики
Изкуство, Енциклопедии, справочници, речници, Театър и драма
Статус
Активен
Кодове 978-619-90704
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кирякос Аргиропулос директор Отговорно лице