Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ДиМакс
Адрес
Град: София  1387
Улица/квартал: жк Обеля 1 бл.112 вх. А карта
Телефони: +359 898 406 486
Email: dimax@abv.bg
Url: http://www.dimax-bg.com
Тематики
Поезия, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-782  (Стари кодове: 978-954-90641)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
инж. Димчо Джиговски управител Отговорно лице