Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПъблишСайСет-ЕКО
Адрес
Град: София  1632
Улица/квартал: жк Овча купел I, бл 526 I вх. А ет. 1 ап. 1 карта
Телефони: +359 2 987 10 79,+359 899 933 682
Email: psse@abv.bg
Тематики
Екология, Селско стопанство, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-954-749
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
инж. Илинка Димитрова управител Отговорно лице