Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АН-ДИ
Адрес
Град: София  1712
Улица/квартал: жк Младост 4 бл. 470 А ет. 10 карта
Email: bmw87@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-619-7221  (Стари кодове: 978-954-92709, 978-954-91730)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Андриян Георгиев Тасев Отговорно лице