Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Комтекс
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 4 карта
Телефони: +359 2 980 71 06
Email: komtexeood@abv.bg
Тематики
Икономика
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-619-90737  (Стари кодове: 978-619-90086)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Вуйчев управител Отговорно лице