Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Европейски политехнически университет
Адрес
Град: Перник  2300
Улица/квартал: ул. Св. св. Кирил и Методий 23 карта
Телефони: +359 76 600 733
Email: office@epu.bg
Url: http://www.epu.bg
Тематики
Научно-популярна литература, Периодични издания, Учебници за ВУЗ, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-954-2983
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Добрев Колев президент Отговорно лице Телефони: +359 879 655 883