Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Лайфтайм"
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: жк Изток, ул. Чарлз Дарвин 14 Б вх. Б ет. 2 ап. 5 карта
Url: http://www.lifetimepublishing.eu/
Тематики
Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-92241  (Стари кодове: 978-619-91761)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Дима Константинова Костова управител Отговорно лице